logo kahil

Pravidelné večerní i nárazové víkendové
kurzy šperku v Praze!

Kurz kovového šperku

Tento kurz šperku je určen těm, kteří mají zájem o to vyzkoušet si práci s kovem, některé základní zlatnické techniky a různé techniky uměleckého smaltu. Je koncipován tak, aby si z něj účastníci mohli odnášet hotové, s hrdostí nositelné šperky, se kterými se jako s vlastnoručně vyrobenými výtvory hned tak někdo pochlubit nemůže. Techniky, které zde používáme, nejsou laikovi běžně dostupné. Máme zde k dispozici nástroje a pomůcky, jež jsou nezbytné pro vyzkoušení si základních zlatnických technik, od kterých se veškerá serióznější výroba šperků odvíjí. Z každého běhu kurzu si účastníci odnášejí 3 až 4 hotové šperky – prsteny, náušnice, náramky, náhrdelníky, přívěšky či brože.

Co si zde můžete vyzkoušet:


Každý kurz je ale odlehčen i jinými, méně náročnými úkoly jako je např. drátenictví, neotřelá práce s komponenty, či třeba Fimo.

Lektorka MgA. Veronika Hilská vystudovala Kov a šperk na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, aktivně se věnuje tvorbě autorských šperků a výukou kurzu šperku se zabývá v časovém souhrnu bezmála pěti let.

Vzhledem k tomu, že ateliér Kahil si zařídila k tvorbě vlastních šperků a výuce kurzů pro veřejnost, budete tam mít dostatečné zázemí pro výrobu vlastního šperku, aniž by vám byla nějaká část procesu upřena (výjimku tvoří odlévání do stříbra). Očekávaný počet účastníků by měl být 6 lidí, ale začneme i při 4.

Kurz je určen zájemcům laikům, ale i lidem, kteří už měli možnost vyzkoušet si nějaké tyto zmiňované techniky a chtějí je dál rozvíjet. Není omezen věkově, ale přece jen vzhledem k fyzické náročnosti jednotlivých úkonů není vhodný pro děti, doporučuje se tedy spodní věková hranice 15 let.

Kurz se skládá ze začátečníků a několika na ně navazujících pokračování. Témata jednotlivých kurzů jsou daná, dá se ale o jejich náplni diskutovat s ostatními účastníky na začátku kurzu. Ačkoli se nedá říct, že by jednotlivá témata kurzů šla striktně od jednoduššího ke složitějšímu (techniky se různě prolínají a doplňují), v zásadě tomu tak ale je, a navíc účastníci každým během získávají nové znalosti a dovednosti, čili doporučuji absolvovat všechny kurzy spíše než si pak jednotlivé vybírat a jiné vynechávat. Ale možné to samozřejmě je, pokud to kapacita kurzu umožňuje. Bez absolvování začátečníků není možné se zapojit do pokročilých. Programy jednotlivých kurzů naleznete v nabídce vlevo.

Pokud se chcete podívat na ukázky prací lektorky, klikněte na ikonku níže.

úvod
aktuality
kurz šperku I.
kurz šperku II.
kontaktcz  /  en
šperk-ukázka

šperk-ukázka

šperk-ukázka

šperk-ukázka

šperk-ukázka

šperk-ukázka